Ruptúra Achillovej šlachy

Čo je Ruptúra Achillovej šlachy?

Roztrhnutie Achilovej šlachy.

Kedy sa môže roztrhnúť?

Príčinou môže byť náhly prudký pohyb nohou od podložky najčastejšie pri rôznych raketových športoch. Šlacha je náchylnejšie na ruptúru po opakovaných preťaženiach a po vzniku jej zápalu, kedy po zhojení vzniká jazva a môže sa rozthnúť aj pri menšom násilí. S pribúdajúcim vekom sa znižuje elasticita tkanív. A preto je aj u starších ľudí vyššia pravdepodobnosť poranenia Achillovej šľachy.

Diagnóza

Diagnóza sa stanoví jednak vyšetrením, kedy v akútnom štádiu lekár hmatá jednoznačný defekt v oblasti ruptúry a tiež je oslabená sila pri pohybe v členku. Pri čiastočných ruptúrach je nápomocné vyšetrenie magnetickou rezonanciou resp. ulptrazvukom.

Terapia

Ruptúra šľachy sa lieči väčšinou chirurgicky sutúrou /zošitím/ šľachy a následnou imobilizáciou dolnej končatiny v sádrovej dlahe alebo ortéze.