Ochrana osobných údajov a súbory cookies

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ spoločnosť VESALIUS, s.r.o., so sídlom ul. Republiky 31, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 368 954, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10090/L, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

  • súbory cookies
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára „Napíšte nám“

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené:

  • údaje z „Kontaktného formulára“ iba pre potreby spätného kontaktovania sa s vami

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ochrana osobných údajov