Plastika predného skríženého väzu

Čo je plastika skríženého väzu – použitím štepu STGR – hamstringy ?

Je jednou z najčastejšie používanou operačnou technikou plastiky skríženého väzu. Pri plastike najprv odoberáme tzv. štep vhodný na rekonštrukciu väzu. Pri metóde STGR je potrebná len – cca 3 cm jazvička na vnútornej časti predkolenia. Pri tejto technike sa odoberajú šľachy z tzv. skupiny “hamstringov”. Jedna šľacha zo svalu m. semitendinosus a väčšinou sa odoberá aj druhá z m. gracilis. Skratka – STGR (SemiTendinosus GRacilis). Odobrané šľachy – štepy sa potom zavádzajú do kolena pod artroskopickou kontrolou na pôvodné miesto pôvodného predného skríženého väzu cez predvŕtané kostné kanály v píštale a v stehennej kosti. Potom sa v kolene fixuje pomocou vstrebateľných skrutiek alebo špeciálnych pinov. Tieto materiály sa vstrebú do 4 rokov. Koleno je fixované po operácii v ortéze, ktorú pacient nosí niekoľko mesiacov. Počas prvého mesiaca chodí s barlami. Celková dĺžka rehabilitácie je minimálne 6 mesiacov.

Čo je plastika skríženého väzu – BTB technika ?

Je tiež jednou z najčastejšie používaných techník. Používa sa štep „BTB“ – z anglického Bone – Tendo – Bone = kosť – šlacha – kosť – pretože sa odoberá stredná časť jabĺčkovej šľachy s dvomi kostnými bločkami – jeden bloček z jabĺčka a druhý z kosti predkolenia. Tento štep sa taktiež zavádza do kolena na miesto pôvodného predného skríženého väzu a fixuje sa skrutkami, niekedy pinmi. Výhodou tejto techniky je rýchlejšie vhojenie štepu do stehennej kosti a predkolenia. Koleno je fixované po operácii tiež v ortéze, ktorú pacient nosí taktiež niekoľko mesiacov. Tiež chodí asi mesiac s nemeckými barlami. Celková dĺžka rehabilitácie je minimálne 6 mesiacov.