Operácia poklesnutej priečnej klenby

Čo je to poklesnutá priečna klenba?

Je stav, ktorý vzniká najčastejšie u žien nosením vysokej obuvi. a takmer vždy je spojený s výskytom hallux valgus. Faktorov, ktoré však ovplyvňujú vznik tzv. „pes transversoplanus“, je mnoho. Môže ísť napr. o vrodenú menejcennosť mäkkých tkanív väzov, rozdiel v dĺžke kostí, rozdiel v sile a mieste úponov svalov na kosti atď. Prakticky sa jedná o relatívny pokles klenby, pretože táto doslova neklesá, avšak I. a V. prespriehlavková kosť vplyvom týchto početných faktorov „stúpa“. Na stupaji vznikajú bolestivé otlaky, človek má pocit akoby chodil po kostiach a dochádza k rozvoju kladivkovitých palcov.

Konzervatívna liičba

Lokálne maste, masáže, fyzikálna liečba, ortopedické vložky, topánky.

Operácia priečnej klenby podľa Helala

Pri poklese priečnej klenby na nohe, kedy vznikajú otlaky pod hlavičkami predpriehlavkových kostí, sa vykonáva pretnutie /šikmá osteotomia/ kosti pod týmito hlavičkami na II.-IV. predpriehlavkovej kosti oscilačnou pílou. Tým disiahneme úpravu klenby, pretože sa kosti hlvičky kostí posunú smerom hore a takto sa zhoja. Po operácii pacient dostupuje na nohu postupne cez pätu a po odoznení bolestivého štádia na celú stupaj. Dostupovanie na nohu je žiadúce pre úpravu klenby. Po operácii sa nenakladá sádrová dlaha.