Terapia s ACP – Autológna kondicionovaná plazma

Jedná sa o terapeutické využitie vlastnej krvi v liečbe rôznych ochorení pohybového systému.

ACP vzniká odberom asi 10 ml krvi pacienta a následnej centrifugácii trvajúcej asi 5 minút, pričom dôjde ku separácii červených a bielych krviniek od plazmy s koncentrovanými krvnými doštičkami. Tento získaný materiál obsahuje niekoľkonásobne väčšie množstvo rôznych rastových faktorov v porovnaní s rovnakým množstvom pacientovej krvi. Rastové faktory (PDGF AB a BB, IGF, EGF, VEGF, TGF Beta 1 a Beta 2) aktivujú kaskádu protizápalových, regeneračných a reparačných procesov v patologicky zmenených tkanivách.

Po akomkoľvej úraze telo vysiela do zranenej oblasti veľké množstvo rôznych buniek. Tento materiál, ktorý obsahuje množstvo rastových faktorov, podnecuje a urýchľuje proces hojenia. Štúdie, ktoré boli vykonané na pacientoch po aplikácii ACP, potvrdzujú zosilnenú odozvu liečenia, ktorá je výsledkom väčšieho množstva rastových faktorov obsiahnutých v tomto koncentráte. ACP sa môže použiť napr. pri – ruptúre väzov, zápaloch šliach a väzov, defektoch chrupavky I. – III. stupňa, stavoch po operáciách, parciálnych ruptúr šliach, pri poraneni meniskov atď. Táto metóda však nenahrádza operáciu samotnú, ak je táto indikovaná. Môže však urýchliť a zlepšiť hojivé procesy po operáciach.

Ako prebieha proces liečenia?

Po ukončení procesu, ktorý je popísaný vyššie, sa získaná plazma s krvnými doštičkami instiluje do postihnutého tkaniva. Celý proces trvá asi 30 minút vrátane odobrania krvi, centrifugovania a vpravenia do poškodeného tkaniva.

Čo sa deje potom?

  • Pacient môže počas 48 hodín po injekcii pociťovať miernu bolestivosť v oblasti vpichu. Použité môžu byť bežné analgetiká.
  • Nesteroidné protizápalové lieky (ako Ibalgin, Diclofenac, Movalis, Aulin, Coxtral, …) sú počas jedného týždňa po aplikácii zakázané pre ich ovplyvnenie a interakciu s ACP.
  • Odporúčané je tiež obmedzenie fyzickej aktivity asi na 24 hodín po aplikácii.
  • Po dvoch týždňoch sa zahajuje rehabilitácia a návrat k športovej aktivite je možný po štyroch týždňoch, ak ju pacient toleruje.
  • Po 8 týždňoch je pozorovaná asi 60% redukcia bolesti a po 6 mesiacoch je zlepšenie 81%.
  • Je to bezpečné?
  • Neboli pozorované žiadne nežiadúce účinky a to v mnohých štúdiách a pozorovaniach. Pacientovi je podávaná vlastná krv, takže je eliminovaná možnosť rejekčnej reakcie.

Koľko to stojí?

Nevýhodou je, že táto liečba nie je v súčasnosti hradená zdravotnými poisťovňami. Jedna procedúra stojí 2OO €, pričom sa odporúča 4 – 6 procedúr v priebehu jedného až dvoch týždňov.

Terapia poranení a defektov mäkkého tkaniva na kostných alebo chrupavkových štruktúrach použitím upravenej a na krvné doštičky bohatej plazmy je všeobecne známa. Má dlhú históriu najprv v zubnom lekárstve a neskôr v ortopédii. Mnoho in vitro a in vivo štúdii preukazuje pozitívny účinok priamo na cielené štruktúry, ako aj protizápalový a anestetický účinok všeobecne, bez obmedzenia na jednu špecifickú metódu prípravy plazmy.

Systém dodávaný spoločnosťou Arthrex je kombináciou renomovanej centrifúgy a špeciálnej dvojitej striekačky navrhnutej spoločnosťou Arthrex. Injekčná striekačka bola testovaná a úspešne uvedená na trh a okrem ostatných obchodných povolení pre zvyšok sveta je pre distribúciu medicínskeho zariadenia v Európe označená značkou CE.

Ubezpečujeme, že akýkoľvek lekár, ktorý má v úmysle liečiť svojho pacienta autológnou plazmou, môže použiť systém ACP v rámci rozsahu určených indikácií a berúc do úvahy všeobecné kontraindikácie pre takúto terapiu. Pre zavedenie systému ACP na klinikách alebo v zdravotných centrách nevidíme potrebu ďalších certifikátov okrem dokumentácie týkajúcej sa oficiálneho uvedenia medicínskych zariadení na trh.

V mene spoločnosti Arthrex GmbH,
Dr.med.Jacek Kluzik
Produktový manažment