Operácie pre hallux valgus

Čo je to hallux valgus?

Hallux valgus – vybočenie (deviácia) palca nohy k vonkajšej (laterálnej) strane. Je tvorený celým radom deformít, ktorých jedna vždy podporuje alebo spôsobuje dalšiu. Takmer vždy je hallux valgus spojený s dalšími abnormalitami nohy : priečne plochonožie, vytŕčanie (prominencia) hlavičky I. predpriehlavkovej kosti, pozdĺžne plochonožie, vnútorná rotácia palca a iné. Je to choroba „obutej“ populácie, ktorá postihuje viac ženy ako mužov nad 50 rokov.

Konzervatívna liečba

Hallux valgus sa konzervatívne vyliečiť nedá. Úspech je len zriedkavý a krátkodobý a len v počiatočných fázach ochorenia – korekčné vankúšiky, abduktory palca, ortopedická obuv, masáže, cvičenia, fyzikálna liečba.

Operačná liečba

Vykonávame rôzne typy operácii pre diagnózu hallux valgus. Typ operačnej liečby je závislý od stupňa postihnutia a od prítomnosti alebo neprítomnosti degeneratívnych zmien. Vykonávame operácie podľa Trotta, tzv. „chevron“ osteotomia, Keller a pri poklese priečnej klenby operácia podľa Helala.

Operačná liečba podľa Trotta

Je rezervovaná pre väčší stupeň vbočenia halluxu a vybočenia I. predpriehlavkovej kosti. Počas operácie sa odstraňuje prominencia na I. predpriehlavkovej kosti, vytína sa na tejto kosti klin a správne postavenie sa fixuje drôtmi. Po operácii sa nakladá sádrová dlaha, ktorú pacient nosí aspoň 3 týždne, pričom chodí s barlami. Po niekoľkých mesiacoch (3-4) sa z malej ranky drôty odstraňujú.

Operácia podľa Austina – „chevron“

Vykonáva sa u pacientov mladších s menším stupňom vbočenia halluxu a vybočenia I. predpriehlavkovej kosti. Počas operácie sa odstraňuje prominencia na I. predpriehlavkovej kosti a vykonáva sa pretnutie kosti /osteotomia/ tvaru V a hlavička kosti sa posúva smerom na vonkajšiu stranu, čím sa dosiahne správne postavenie palca. Kosť fixujeme skrutkou, ktorá sa neskôr odstraňuje z malého rezu v lokálnej anestéze. Po operácii sa nakladá sádrová dlaha minimálne na 3 týždne (doba zhojenia kosti trvá 6 týždňov), pokiaľ bude pacient dodržovať odporúčaný režim. Pacient chodí s barlami. Po niekoľkých mesiacoch (3-4) sa z malej ranky skrutka odstraňuje.

Operácia podľa Kellera

Vykonáva sa u pacientov s degeneratívnym postihnutím I. predpriehlavkovo-palcového klbu /metatarzofalangeálneho/. Tu sa odstraňuje prominencia na I. predpriehlavkovej kosti a skracuje sa bližší článok palca. Tým dochádza ku správnemu postaveniu palca a odstránia sa bolesti, ktoré vychádzali z kĺbu. Sádrová dlaha sa nenakladá. Po zhojení operačnej jazvy a rehabilitácii je pacient plne mobilný.