Artroskopia ramena

Ramenný kĺb je kĺb s najväčším rozsahom pohybu v ľudskom tele. Nie je nosným kĺbom, preto ho degeneratívne zmeny na chrupavkách – artróza – postihuje v oveľa menšej miere ako na kolene alebo bedrovom kĺbe. Umožňuje však veľký rozsah pohybu. Často dochádza k úrazovému poškodeniu ramenného kĺbu. Je druhým najčastejšie artroskopovaným kĺbom. Ku jeho artroskopii často pristupujeme v súvislosti s vykonaním Bankartovej plastiky pri chronickej nestabilite ramena po opakovaných luxáciách, ktorej príčinou je úraz spojený s poškodením kĺbneho púzdra a chrupavčitého okraja kĺbovej jamky – tzv. labra alebo vyšetrenie ramenného kĺbu pri tzv. subakromiálnej dekompresii alebo pri rekonštrukčných operáciách na rotátorovej manžete ( komplex svalov umožňujúci pohyb v ramennom kĺbe).

Anatómia ramenného kĺbu

Komplex ramenného kĺbu pozostáva z kostí, ligament a svalových skupín. Kosti ramenného kĺbu sú – kľúčna kosť /clavicula/, lopatka /scapula/ a ramenná kosť /humerus/. Tieto kosti spolu vytvárajú dva kĺby. Akromioklavikulárny kĺb, ktorý je umiestnený medzi distálnou časťou klavikuly a akromionom /časť lopatky, ktorá tvorí najvyššie miesto ramenného kĺbu/ a glenohumerálny kĺb – ramenný kĺb je typ guľovitého kĺbu s plytkou kĺbovou jamkou. To umožňuje veľký rozsah pohybu prakticky do všetkých strán. Glenoid je miskovitá časť vonkajšieho okraja lopatky, ktorá tvorí len 30% plochy hlavice, do ktorej hlavica ramennej kosti zapadá. Okraj glenoidu je rozšírený chrupavkovitou časťou, ktorá sa volá – labrum. Toto zväčšuje klbovú jamku a tým zabraňuje vykĺbeniu hlavice. Pri luxáciách dochádza k jeho odtrhnutiu. Od okraja krčku lopatky odstupujú svaly, ktoré sa upínajú na hlavicu ramennej kosti na hrboloch kosti, ktoré sa volajú tuberculum maius a tuberculum minus. Tvoria tzv. rotátorovu manžetu. Umožňujú pohyby v ramennom kĺbe, najmä jeho rotácie. Vnútrom kĺbu prechádza šlacha bicepsu, ktorá sa prichytá na oblasť nad glenoidom. Niekedy je táto šlacha súčasťou kĺbového púzdra. Môže sa taktiež poškodiť spolu s labrom pri luxácii.

Výhody artroskopickej operácie ramenného kĺbu

  • Kozmetický efekt
  • Menšia pooperačná bolesť
  • Rýchlejšia a menej bolestivá rehabilitácia
  • Menšie poškodenie mäkkých tkanív
  • Lepší pooperačný rozsah hybnosti