Stabilizačná operácia ramena – Bankartova plastika

Čo je Bankartova plastika ?

Artroskopická operácia podľa Bankarta je operačnou technikou na riešenie poúrazovej instability ramenného kĺbu. V minulosti sa vykonávali stabilizácie otvorenou metódou, teda cez veľkú operačnú ranu na prednej strane kĺbu s väčšou traumaizáciou všetkých mäkkých tkanív. Vznik špeciálneho inštrumentária a kotviacich materiálov umožnil rozvoj miniinvazívnej stabilizácie ramenného kĺbu – artroskopicky. Pri potvrdení Bankartovej lézie sa najmä v mladej vekovej skupine vykonáva artroskopia ramenného kĺbu so súčasným prišitím poškodeného tkaniva ku kĺbovej jamke pomocou minikotvičiek. Pacient má po operácii hornú končatinu v špeciálnom fixačnom závese asi 3 týždne a postupne sa začína s rehabilitáciou.

Výhody artroskopickej stabilizácie ramenného kĺbu

  • Kozmetický efekt
  • Menšia pooperačná bolesť
  • Rýchlejšia a menej bolestivá rehabilitácia
  • Menšie poškodenie mäkkých tkanív
  • Lepší pooperačný rozsah hybnosti