Syndróm karpálneho tunela

Čo je syndróm karpálneho tunela?

Je to ochorenie, charakterizované útlakom nervus medianus v karpálnom tuneli / oblasť, kde prebiehajú šľachy ohýbačov prstov spolu s nervom, ktorý zásobuje prvý až tretí prst, vrátane polovice štvrtého prsta. Zabezpečuje nielen citlivosť ale i jemnú motoriku prstov. Strop kanála tvorí väzivový pruh, ktorý môže byť za určitých okolností zhrubnutý a môže utláčať štruktúry pod ním uložené, vrátane nervu/. Syndrom postihuje najčastejšie ženy. Vzniká pri opakovanom preťažovaní ruky (manuálne pracujúci ľudia a pracujúci pri počítači).

Diagnostika

Operačné riešenie indikuje a doporučí neurológ na základe EMG vyšetrenia. Vyšetruje sa citlivosť, motorika, ktoré sú oslabené alebo vymiznuté.

Konzervatívna liečba

Liečba vitamínovými injekciami – B1,B12, aplikácia obstrekov /nie vždy je odporúčané/, fyzikálna liečba.

Operačná liečba

Princípom chirurgického riešenia je prerušenie zhrubnutého väzivového pruhu /ligamentum carpi transversum/ a uvoľnenie nervu.

Klinické príznaky

  • nočné parestézie (tŕpnutie prstov) až bolesti
  • porucha citlivosti prstov
  • porucha obratnosti
  • ztrata sily v prstoch
  • padajú predmety z rúk, nedá sa zapnúť gombík, padá ihla z rúk, …