Subakromiálna dekompresia

Čo je subakromionálna dekompresia ?

Artroskopická operácia – subakromionálna dekompresia – je operačná metóda ramenného kĺbu, ktorá sa indikuje pri bolestivom ramene s obmedzenou hybnosťou po úraze alebo pri degeneratívnych zmenách, kedy je z rôznych príčin zúžený priestor medzi nadpleckom (akromionom) a hlavicou ramennej kosti, resp.svalu, ktorý sa nazýva musculus supraspinatus. Impingement syndróm.= syndróm narážania. Počas operácie sa cez malé operačné rany uavádua do tohoto tzv. subakromiálneho priestoru artroskop a kostná frézka – shaver, ktrou sa odstráni jednak zväčšená zapálená burza – burzektómia alebo kostné výrastky alebo nevhodné zakrivenie akromionu – akromioplastika. Burza býva zdrojom bolesti. Pooperačne dochádza ku úľave bolestí a zlepšeniu rozsahu hybnosti. Pacient musí hneď cvičiť na prvý pooperačný deň, aby sa zabránilo stuhnutiu ramena.

Výhody artroskopickej subakromiálnej dekompresie

  • Malé operačné ranky
  • Krátke trvanie operačného výkonu
  • Menšie pooperačné bolesti
  • Minimálne riziko vzniku infekcie
  • Menšie poškodenie zdravých tkanív
  • Rýchlejšie hojenie a rehabilitácia
  • Operačný výkon jednodňovej chirurgie