Dupuytrenova kontraktúra

Čo je Dupuytrenova kontraktúra?

Je to ochorenie pomenované podľa baróna Guillauma Dupuytrena charakterizované tvorbou uzlov a zhrubnutím dlaňovej aponeurózy. V dôsledku toho dochádza k flexným kontrakturám prstov, ktoré sa nedajú vystrieť. Ľudovo se tomuto ochoreniu hovorí „zkracovanie šliach“. Pacient nie je schopný priložit dlaň na stôl = dlaňový test.

Delenie

Poznáme dlaňový typ – bez postihnutia prstov, prstový typ, dlaňovoprstový typ. Podľa stupňa kontraktúry poznáme : 1.stupeň – uzly v dlani, deformity kože, 2.stupeň – začiatok kontraktury metakarpofalangeálnych kĺbov, 3.stupeň – kontraktura prsov v proximálnom interfalangeálnom klbe, 4.stupeň – ako 3. plus hyperextenzia distálného článku. Pobdobný syndróm môže byť na nohe – stupaji – Ledderhosenov syndrom alebo na penise Peyronov syndrom. Častejšie postihuje mužov ako u ženy.

Liečba

Liečba je v podstate len operačná, pričom čím skôr sa operuje, tým je lepší výsledok. Vykonáva sa aponeurectomia = odstránenie zhrubnutej aponeurózy – čiastočne alebo úplne.