Čo je to artroskopia ?

Artroskopia ( odvodená od gréckeho slova arthron = kĺb, skopein = pozerať, t.z. vyšetrenie kĺbu zrakom ) je vyšetrovacia a liečebná metóda, ktorá sa používa pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopii sa zavádza cez asi 1cm rez ( po operácii zostáva len malá jazva) do kĺbu artroskop. Artroskop je súbor šošoviek. Svetlo je privádzané pomocou optických – svetelných káblov, ktoré sú tvorené optickými vláknami. Artroskop je napojený na videokameru, ktorá sníma obraz z operovaného kĺbu. Obraz prenášaný z vnútra kĺbu cez videokameru sleduje operatér na monitore. Všetky vnútrokĺbne poškodenia a ochorenia môžu byť ošetrené pomocou špeciálnych inštrumentov, ktoré sú do operovaného kĺbu opäť zavádzané cez druhý krátky rez ( takisto len dĺžky okolo 1 cm). V niektorých situáciach takýchto malých rezov, tzv. portov, si môže operatér vytvoriť viac. Počas artroskopie v kĺbe neustále prúdi sterilný preplachový roztok, ktorý je do kĺbu privádzaný pomocou špeciálnej pumpy a následne odsávaný pomocou odsávacieho systému, čo umožňuje lepšiu viditeľnosť jednotlivých vnútrokĺbových štruktúr. V tekutine sa vytvára tzv. akváriový efekt, preto pozorované štruktúry kĺbu sú na monitore zväčšené v porovnaní so skutočnosťou. Artroskopie kolenného a členkového kĺbu sa robia obvykle v bezkrvnom teréne za použitia tlakovej manžety podobnej manžete tlakomeru na stehno, ktorá sa nafúkne na hodnoty vyššie ako je systolický krvný tlak pacienta. To zabezpečuje obmedzený prietok krvi cievami za naloženou manžetou na krátky časový interval nevyhnutný pre vykonanie artroskopie, čim sa zlepší zobrazenie jednotlivých vnútrokĺbových štruktúr. Po operácii sa operačné rany prekryjú sterilným krytím. Do kolena sa niekedy zavádza tzv. Redonov drén, čo je „hadička“, ktorá má za úlohu odvádzať nadmerne produkovaný obsah z kĺbu do zbernej flaše.

Artroskopia je určená na ošetrenie takmer všetkých častí kĺbov alebo extrakciu voľných teliesok prítomných v kĺbe. Môže ísť o menisky, chrupavky, väzy, kĺbne púzdro atď. Tieto štruktúry sa môžu poškodiť pri úraze alebo degeneráciou kĺbu – opotrebovaním. Najčastejšou artroskopickou operáciou vôbec je ošetrenie vnútorného menisku v kolene a medzi najnáročnejšie výkony patrí plastika predného alebo zadného skríženého väzu a Bankartova plastika ramenného kĺbu pri jeho nestabilite po opakovaných vykĺbeniach.

Artroskopie na našom pracovisku vykonávame najčastejšie použitím krátkodobej celkovej anestézie.

Ako pri každom operačnom výkone, aj pri artroskopii, aj keď veľmi zriedka ( do 1% operačných výkonov) môže dôjsť počas operácie alebo pooperačne k rozvoju komplikácií. Môže ísť o infekciu, krvácanie, nadmerný opuch, flebotrombózu, cievne alebo neurologické komplikácie.

V porovnaní z otvorenými operačnými výkonmi má artroskopia tieto výhody:

  • Malé operačné ranky
  • Krátke trvanie operačného výkonu
  • Minimálne pooperačné bolesti
  • Rýchla mobilizácia pacienta po operácii
  • Minimálne riziko vzniku infekcie
  • Výborná vizualizácia všetkých vnútrokĺbnych štruktúr
  • Menšie poškodenie zdravých tkanív
  • Rýchlejšie hojenie a rehabilitácia
  • Operačný výkon jednodňovej chirurgie

Vykonávame artroskopické operácie: kolenného, ramenného, členkového kĺbu, lakťového a zápästného kĺbu.