Sono nález vľavo - normálna šlacha, vpravo roztrhnutá Achillova šlacha