Odobraná pacientova krv

Odobraná pacientova krv

Vloženie do centrifúgy

Vloženie do centrifúgy

Odsatie plazmy vnútornou striekačkou

Odsatie plazmy vnútornou striekačkou

Pripravený koncentrát k aplikácii

Pripravený koncentrát k aplikácii

Systém ACP

Systém ACP

Autológna kondicionovaná plazma
Go to Top