Artroskopický pohľad - predný skrížený väz - neporušený